Bibliotekarz Roku 2020 - przyjmowanie zgłoszeń

  • 18-01-2021
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • Wydrukuj
  • Email
  • Skomentuj jako pierwszy!
Qr Code

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło rozpoczęcie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku.

Celem konkursu Bibliotekarz Roku 2020 jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w ubiegłym roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.  To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej  społecznej aktywności. Rok 2020 był wyjątkowy. Epidemia wirusa  SARS-CoV-2 ograniczyła lub utrudniła aktywność bibliotek prawie we wszystkich obszarach ich statutowej działalności. Większość  konferencji, spotkań, szkoleń, aktywności na rzecz dzieci, seniorów, specjalnych grup użytkowników, została odwołana lub przeniesiona do Internetu. Dlatego w roku 2020, wśród kryteriów merytorycznych będą uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydatów do tytułu Bibliotekarz Roku 2020 wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w okresie epidemii. Wysoko cenione będą m.in. działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii realizowane z  wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych,  serwisów społecznościowych, innych narzędzi komputerowych.

Formuła konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem. Popularyzując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, nie zawsze właściwie oceniany i doceniany, chociaż pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.  

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2020 do 28 lutego 2021 r. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci),  jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2020 danego okręgu/województwa do dnia 15 marca 2021 r. W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2020 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu,  ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.

Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 29 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie konkursu: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23093&prev=1

Źródło: SBP

Czytany 536 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Galeria filmów

zobacz wszystkie

Galeria fotografii

Kalendarium imprez

Komunikator internetowy Napisz do nas... Wyślij