O projekcie

  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • Wydrukuj
  • Email
Qr Code

„E-USŁUGI W NOWOCZESNEJ BIBLIOTECE”.

Projekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. III Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne.

Projekt „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” dotyczył wdrożenia sprzętu i oprogramowania oraz nowych usług elektronicznych dla społeczności miasta i regionu.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach projektu należały:

1. Uruchomienie systemu RFID w Wypożyczalni Głównej.

Jest to jedyne jak dotychczas, pełne wdrożenie systemu RFID opartego o technologię fal radiowych, w bibliotekach w województwie podkarpackim.

Wypożyczalnia Główna WiMBP w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 33a - placówka już w pełni skomputeryzowana, przeszła kolejny etap unowocześniania. Wdrożenie systemu RFID wpłynęło na usprawnienie obsługi użytkowników przez personel biblioteki, lepszą ochronę księgozbioru, oraz jego identyfikację i kontrolę.

Jedną z podstawowych cech systemu jest możliwość dokonywania samodzielnych wypożyczeń księgozbioru przez czytelników (samoobsługowe stanowisko wypożyczeń „self check”) oraz samodzielnego zwrotu egzemplarzy (mechaniczna wrzutnia książek/trezor).

Samoobsługowe stanowisko wypożyczeń, dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, dostępne jest w lokalu Wypożyczalni Głównej i umożliwia posiadaczom zbliżeniowej karty bibliotecznej sprawdzenie konta czytelniczego oraz dokonywanie wypożyczeń bez pośrednictwa  bibliotekarzy. Zewnętrzna wrzutnia książek dostępna 24 godz. na dobę pozwala, w dogodnym dla użytkowników czasie, na zwroty książek wypożyczonych połączone z opcją „zdejmowania” książek z konta czytelnika.

Cały księgozbiór Wypożyczalni zaopatrzony został w etykiety RFID. Bibliotekarze dla usprawnienia pracy otrzymali urządzenia do obsługi wypożyczeń i zwrotów zamontowane przy ladzie bibliotecznej, stanowisko do kodowania etykiet, oraz urządzenia do mobilnego skontrum.

Zainstalowana przy wejściu do pomieszczeń bibliotecznych bramka kontrolno-raportująca oraz blokada drzwi chronią przed nieuprawnionym wynoszeniem książek poza obręb biblioteki. Inteligentny licznik zamontowany w bramce pozwala rejestrować odwiedziny czytelników.

Wszyscy czytelnicy Wypożyczalni Głównej otrzymali chipowe, zbliżeniowe karty identyfikacyjne.

W wyniku realizacji projektu w Wypożyczalni Głównej wprowadzone zostały monitoring oraz sieć bezprzewodowa, a także zainstalowano nowe zestawy komputerowe dla  czytelników.

2. Cyfryzacja i udostępnienie dokumentów dźwiękowych przechowywanych na nośnikach analogowych w Wypożyczalni Muzycznej.

W ramach zadania uruchomiona została Pracownia Digitalizacji Dźwięku. Pracownia ta posiada odpowiednie stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, urządzenia audio, konwertery, urządzenia odsłuchowe itp., dzięki którym można wykonywać digitalizację nagrań z płyt winylowych, taśm audio, kaset i innych nośników.  Zastosowany system zarządzania archiwami medialnymi pozwala także na pełną ewidencję tworzonego repozytorium danych cyfrowych oraz udostępnianie fragmentów nagrań na stronach internetowych oraz na terminalach odsłuchowych w Wypożyczalni Muzycznej.

Do prowadzenia prac związanych z digitalizacją nagrań muzycznych przystosowano akustyczne i techniczne jedno z pomieszczeń w Pracowni Digitalizacji.

3. Cyfryzacja mikrofilmów i ich udostępnienie online.

Dzięki realizacji projektu Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP została wyposażona w skaner do mikrofilmów wraz z zestawem komputerowym. Utworzone stanowisko do digitalizacji umożliwia cyfryzację mikrofilmów przechowywanych w WiMBP w Rzeszowie, w tym szczególnie cennych zbiorów czasopism regionalnych sprzed 1939 r., które zachowały się tylko w formie zmikrofilmowanej. Po digitalizacji zbiory te wzbogacą zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Przykłady czasopism przedwojennych w formie mikrofilmów, które podlegać będą cyfryzacji: Przegląd Rzeszowski, Trybuna Rzeszowska, Tygodnik Rzeszowski, Ziemia Rzeszowska i Jarosławska, Głos Zagłębia Rzeszowskiego.

4. Digitalizacja dokumentów o dużych formatach przechowywanych w instytucjach kultury Podkarpacia.

Przygotowując projekt WiMBP w Rzeszowie uzyskała zgodę na digitalizację wybranych kolekcji dokumentów życia społecznego, w tym druków o dużych formatach: plakatów, afiszy, druków okolicznościowych, grafiki, należących do różnych instytucji kultury. Digitalizacją objęte zostaną także zbiory dokumentów życia społecznego WiMBP w Rzeszowie oraz innych instytucji, które współpracują lub podejmą współpracę z biblioteką w ramach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Do tych celów zainstalowany został skaner wielkoformatowy wraz z komputerem, umożliwiający skanowanie dokumentów o dużych formatach, do A0 włącznie.

5. Nagranie audiobooków autorów regionalnych

Dzięki projektowi WiMBP w Rzeszowie została wydawcą audiobooków. Z pozyskanych środków sfinansowano nagranie 20. dokumentów dźwiękowych, które zapisano na płytach CD oraz udostępniono w Internecie. Są to powieści i opowiadania, tomiki wierszy, książki popularnonaukowe oraz literatura dla młodzieży.

W ramach niniejszego zadania powstały także możliwości techniczne do samodzielnego tworzenia audiobooków przez WiMBP w Rzeszowie.

6. Utworzenie portalu E-czasopisma (Podkarpacka Witryna Czasopism)

Portal pełni funkcję archiwum zbiorów cyfrowych prezentującego zeskanowane czasopisma regionalne wydawane na Podkarpaciu.

Kilkudziesięciu wydawców czasopism w regionie zadeklarowało chęć udostępnienia swoich wydawnictw w portalu E-czasopisma. Dzięki temu, w serwisie sukcesywnie prezentowane będą zeskanowane czasopisma samorządowe, a także publikacje instytucji kultury, towarzystw i stowarzyszeń lokalnych.

Przeglądanie czasopism możliwe będzie za pomocą intuicyjnej przeglądarki z możliwością przechodzenia po poszczególnych stronach zdigitalizowanych zasobów z efektem dźwiękowym w postaci odgłosu przewracanych kartek.

Przykłady czasopism regionalnych, które zostaną zeskanowane w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie i zaprezentowane w portalu E-czasopisma: Brzozowska Gazeta Powiatowa, Gazeta Tuszowska, Kamerton, Karpacki Przegląd Gospodarczy, Kurier Sokołowski, Przegląd Rudnicki, Przemyskie Zapiski Historyczne, Rocznik Lubaczowski, Rocznik Rymanowa Zdroju, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Waga i Miecz, Wiadomości Samorządowe Przeworska, Wieści Boguchwalskie.

7. Uruchomienie usługi wirtualnego bookcrossingu.

W ramach projektu powstała usługa internetowej wymiany informacji o książkach. System wirtualnego bookcrossingu pozwala na umieszczanie informacji w sieci przez osoby zainteresowane wymianą i przekazaniem książek. Portal pozwala na zamieszczanie informacji o książkach, oraz o miejscu i czasie ich pozostawienia przez użytkowników. Usługa działa bezpłatnie dla użytkowników i bez ingerencji administratora systemu.

8. Opracowanie i uruchomienie wirtualnego spaceru po bibliotece i filmu prezentującego placówki WiMBP w Rzeszowie.

W ramach zadania powstały wirtualne spacery, które zostały udostępnione użytkownikom Internetu i pozwalają im na zapoznanie się z 23. placówkami bibliotecznymi WiMBP w Rzeszowie. Spacery stanowią wirtualne prezentacje pomieszczeń biblioteki.
Dodatkowo w ramach tego zadania stworzono film promujący działalność biblioteczną oraz galerie zdjęć.

9. Wdrożenie multiwyszukiwarki obsługującej wiele baz danych katalogowych bibliotek na Podkarpaciu.

Głównym celem wdrożenia tego modułu było stworzenie mechanizmu pozwalającego na integrację wyszukiwania informacji w wielu systemach bibliotecznych dla użytkownika końcowego.

Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. baz danych bibliotek posiadających rożne systemy biblioteczne. Zasoby elektroniczne w multiwyszukiwarce są przeszukiwane jednocześnie, a rezultaty wyszukiwania są  wyświetlane w postaci ujednoliconej listy wyników z ewentualnymi odnośnikami do konkretnych stron bibliotek.

10. Modernizacja informatyczna wybranych placówek WiMBP w Rzeszowie.

Większe placówki biblioteczne WiMBP w Rzeszowie wykazujące się dużą aktywnością w organizacji imprez bibliotecznych otrzymały sprzęt informatyczny pomocny podczas prowadzenia zajęć kulturalnych w postaci: projektora, laptopa i ekranu. Zmodernizowane zostały sieci informatyczne i elektryczne w tych placówkach.

Równocześnie doposażono Pracownię Digitalizacji w sprzęt informatyczny do prowadzenia szkoleń: kilkanaście laptopów, tablicę interaktywną, wizualizer, projektor, tablety graficzne, mikrofony i kamerę cyfrową.

11. Opracowanie serwisu internetowego E-biblioteka wraz z wersją mobilną.

Nowy serwis integruje wszystkie nowe e-usługi wdrożone w ramach projektu, takie jak multiwyszukiwarka, audiobooki, serwis bookcrossingu, e-czasopisma, spacery wirtualne po bibliotece. W portalu będzie można znaleźć informacje o zapowiadanych wydarzeniach kulturalnych w bibliotekach i instytucjach kultury na Podkarpaciu, a także relacje z ciekawych imprez kulturalnych w regionie.

Serwis będzie miejscem promocji dobrej i ciekawej literatury. Serwis E-biblioteka zostanie wzbogacony m.in. o galerie zdjęć, newsletter, wirtualnego lektora i wersję mobilną.

Dzięki realizacji projektu „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie pozyskała wiele nowoczesnego sprzętu oraz uruchomiła ciekawe i innowacyjne e-usługi dla społeczności regionu. Jest to kolejny projekt informatyczny realizowany przez bibliotekę, który otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Galeria filmów

zobacz wszystkie

Galeria fotografii

Kalendarium imprez

Komunikator internetowy Napisz do nas... Wyślij