Guestbook

Zapraszamy do umieszczania wpisów w naszej księdze gości.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej WiMBP w Rzeszowie

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzu wysyłanym do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. 4. Dane osobowe podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a w uzasadnionych przypadkach, przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Witolda83

Great internet site! It looks extremely expert! Keep up the good work!

Monday, 28 December 2015 15:10
Edward

Bardzo ciekawie i nowocześnie przygotowany serwis. Gratuluję dyrekcji WiMBP w Rzeszowie tak znakomitego przedsięwzięcia!

Wednesday, 01 April 2015 12:17
Sandra

Great internet site! It looks extremely good! Sustain the excellent job!

Monday, 09 March 2015 16:00
enoi

Bardzo ciekawa strona. Mnóstwo interesujących informacji i inspiracji. Będę tu zaglądać.

Wednesday, 31 December 2014 14:44
Powered by JoomVita VitaBook

Video gallery

See all

Photo gallery

Calendar of events

Komunikator internetowy Napisz do nas... Wyślij