Przeglądaj cyfrowe książki

 • %AM, %22 %041 %2014 %01:%Dec
 • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
 • Print
 • Email
 • Be the first to comment!
Qr Code

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Powstanie i działalność

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa jest największą biblioteką cyfrową woj. podkarpackiego tworzoną przez kilkanaście instytucji regionu będących członkami Konsorcjum PBC. Została powołana do życia przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna w Rzeszowie oraz Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego w lipcu 2007 roku. Z czasem do konsorcjum zaczęły przystępować inne instytucje, mianowicie: Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2008 r.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie (2011 r.), Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (2012 r.), Muzeum Podkarpackie w Krośnie (2012 r.), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie (2012 r.), Muzeum-Zamek w Łańcucie (2013 r.), Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu (2013 r.), Muzeum Budownictwa ludowego w Sanoku (2013 r.), Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (2013 r.), Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (2013 r.), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu (2013 r.), Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (2014 r.).

Prócz materiałów i publikacji pochodzących z zasobów uczestników konsorcjum, na stronie biblioteki prezentowane są także zbiory i wydawnictwa instytucji partnerskich (m. in. Lwowska Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach czy też Muzeum i Archiwum Szkolne I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy), które wyraziły zgodę na digitalizację oraz umieszczenie tego typu materiałów w portalu PBC.

Warto zaznaczyć, iż grono instytucji chętnych do nawiązania współpracy czy też przystąpienia do konsorcjum z roku na rok się powiększa, co potwierdza sens i potrzebę dalszego istnienia i działalności Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Zasób

W repozytorium PBC znajdują się różnorodne dokumenty, tak pod względem formy wydawniczej: książki, czasopisma i gazety, dokumenty ulotne, broszury, kartografia, grafika, fotografie, nuty, etc.; jak również treści. Zasób PBC jest systematycznie powiększany o kolejne, poddawane digitalizacji, zbiory.

Dokumenty w postaci cyfrowej dostępne na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zgrupowano dotychczas tematycznie w piętnastu kolekcjach:

 • Dziedzictwo kulturowe (zbiory biblioteczne w postaci dokumentów dawnych wydanych przed 1945 r.);
 • Regionalia (dokumenty związane z Podkarpaciem, Galicją, jak również wschodnimi rubieżami Rzeczypospolitej);
 • Materiały naukowe i dydaktyczne (publikacje wydane pod egidą Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych uczelni Podkarpacia);
 • Gazety i czasopisma (gazety i czasopisma regionalne i lokalne wydawane do roku 1945, jak również te, które zaczęły ukazywać się po tejże dacie);
 • Pigonianum (dzieła pochodzące z domowej biblioteki prof. Stanisława Pigonia - wybitnego polonisty i uczonego);
 • Maria Konopnicka (dzieła Marii Konopnickiej - wybitnej polskiej poetki, nowelistki, krytyka literackiego, publicystki i tłumaczki; jak również publikacji innych autorów dotyczących jej osoby oraz twórczości);
 • Jerzy Wygoda (prace rzeszowskiego fotografika Jerzego Wygody);
 • Galicjana (publikacje dotyczące Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego woj. lwowskiego);
 • Podkarpacie (materiały dotyczące miast i miasteczek Podkarpacia oraz dokumenty ulotne wydawane w regionie);
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (sprawozdania, opracowania, statuty i inne dokumenty w dotyczące istnienie oraz działalności Towarzystwa);
 • Sprawozdania szkolne (sprawozdania szkolne wydawane w sposób ciągły przez gimnazja, szkoły realne, zawodowe i seminaria na terenie ówczesnej Galicji);
 • Skorowidze, księgi adresowe, spisy, kalendarze (kopie różnorakich indeksów, informatorów, danych statystycznych zestawionych w formie tabel, a także ujętych w tą samą formę graficzną spisów miejscowości, wykazów nazwisk oraz urzędów występujących w dawnej Polsce; kolekcja zawiera również drukowane kalendarze, almanachy i kalendaria rocznic);
 • Listy (oryginalna rękopiśmienna korespondencja różnych autorów);
 • Zbiory uczestników i partnerów PBC (zbiory należące do bibliotek uczestniczących w konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz do innych instytucji partnerskich PBC);
 • Publikacje czytelników (dokumenty przekazane do PBC przez użytkowników i czytelników).

Liczba kolekcji jest systematycznie powiększana, gdyż dzięki ciągłemu procesowi digitalizacji do zasobu PBC trafiają niejednokrotnie dokumenty wymagające utworzenia nowych kategorii, w ramach których mogą one zostać prawidłowo i przejrzyście sklasyfikowane. Warto podkreślić, iż kolekcje główne dodatkowo „rozbite” są na podkolekcje, co czytelnikowi ułatwia wyszukiwanie interesujących go materiałów.

Przeważającą część zasobu PBC stanowią publikacje starsze, co do których wygasły już autorskie prawa majątkowe; jakkolwiek w bibliotece cyfrowej znajdują się też teksty nowsze, których twórcy wyrazili zgodę na publikację dzieł – są to przede wszystkim rozprawy doktorskie, wydawnictwa naukowe, czasopisma i fotografie.

Cele i zadania

Jednym z głównych celów, aczkolwiek nie jedynym, istnienia Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej jest udostępnienie szerszej grupie czytelników cennych zbiorów, które na co dzień nie są dostępne dla potencjalnego odbiorcy w czytelni tudzież wypożyczalni – m.in. ze względu na chęć ochrony dokumentów przed niszczeniem. Nie jest to jednakże cel wyłączny działalności PBC, gdyż umieszczenie na jednej platformie cyfrowej dokumentów rozproszonych w wielu bibliotekach na Podkarpaciu, umożliwia czytelnikom odnalezienie w jednym miejscu, i co ważne - bez większego wysiłku, wielu interesujących publikacji. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa pełni również funkcję promocyjną dla Podkarpacia, ponieważ w sposób nowoczesny, a zarazem oryginalny, rozpowszechnia w świecie dorobek kulturowy i naukowy regionu.

By prace nad rozwojem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej i poszarzaniem jej wirtualnego zasobu przebiegały w sposób skoordynowany, w strukturach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, powołano Pracownię Digitalizacji wyposażoną w specjalistyczny sprzęt (skanery: Zeutschel OS 14000 A2, BookEye 3, BookEye 4 V2, Metis EDS Gamma, ScanPro 2000, pozwalają bezpiecznie skanować dokumenty, w tym dzieła zabytkowe i unikatowe o różnych formatach i objętości), jak również oprogramowanie (PBC tworzona jest w oparciu o platformę dLibra rozwijaną przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), które umożliwiają w sposób profesjonalny prowadzenie prac digitalizacyjnych.

Jeśli chodzi o praktyczną stronę korzystania z portalu, to dzięki rozbudowanemu modułowi wyszukiwawczemu odnajdywanie interesujących materiałów jest szybkie i nie sprawia trudności. Dzięki zastosowaniu takich elementów jak m. in. autor, tytuł, słowa kluczowe, rok wydania tudzież typ dokumentu czytelnik może bez problemu odnaleźć interesujące go dokumenty oraz publikacje. W związku z powyższym redaktorzy i administratorzy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, tworzący zasób PBC, dbają nie tylko o jakość umieszczanych w wirtualnej bibliotece obiektów cyfrowych, ale również o wszechstronny opis i pełną charakterystykę rzeczową dokumentów. Dostęp do Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej jest powszechny i co najważniejsze bezpłatny.

Aby rozpowszechnić i spopularyzować Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową (nie tylko w regionie) wirtualna biblioteka została członkiem Federacji Bibliotek Cyfrowych, dzięki czemu możliwym stało się przeszukiwanie jej zbiorów poprzez moduł wyszukiwawczy tejże witryny, jak również uczestnikiem projektu ViFaOst (Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej). Zasób PBC przeszukiwany jest także poprzez największą i najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową - Google oraz udostępniany na stronach portalu internetowego Europeana -  działającego jako interfejs do milionów książek, obrazów, filmów, obiektów muzealnych i archiwalnych, które zostały zdigitalizowane w całej Europie.

Zapraszamy na stronę projektu "Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa" > www.pbc.rzeszow.pl

 

oprac. Agata Rak
Pracownia Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie

Read 13848 times Last modified on %PM, %25 %475 %2015 %12:%Aug

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Video gallery

See all

Photo gallery

Calendar of events

Komunikator internetowy Napisz do nas... Wyślij